Fevzi Yazıcı’nın tutukluluğu ve hücre cezasına çarptırılması yasalara, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere ayrıkıdır.

ANAYASA NE DİYOR?

“Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.”

(ANAYASA 25. Madde, 1 ve 2. Fıkra)

“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”

“Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.”

(ANAYASA 38. Madde, 4 ve 5. Fıkralar)

“Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.” (ANAYASA 26. Madde, 1 Fıkra)

“Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”

(ANAYASA 36. Madde, 1 Fıkra)

EVRENSEL HUKUK NE DİYOR?

‘’Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını içerir.

(İnsan hakları evrensel beyannamesi, Madde 19)

“Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz.”

(Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3. Madde)

“Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir.”

(Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Madde)